كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
رويدادها
ورود
انتخاب واحد دانشجویانی که از طریق دانشگاه انجام شده است. دریافت برگ انتخاب واحد دانشجویان به شرح ذیل که در تاریخ 23 اردیبهشت 97 از طریق دانشگاه برایشان انتخاب واحد انجام شده است جهت دریافت برگ انتخاب واحد و اطلاع از تاریخ امتحانات خود اقدام نمایند.
خانم ها اکرم شورابی ، سید ابوالفضل حسینی،فاطمه دانائی فرد،یگانه حاتمی،زهرا لطفی،فاطمه عرب برزو ،
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر